JAK WYGLĄDA WIZYTA?

PIERWSZA WIZYTA

Pierwsza wizyta trwa ok 60min. Zostanie przeprowadzony wywiad żywieniowo- chorobowy, tak abym mogła poznać Państwa dotychczasowe nawyki i preferencje żywieniowe, styl życia, aktualne bądź przebyte choroby (jeśli przyjmują Państwo jakieś leki proszę o spisanie ich nazwy i przyniesienie na wizytę) tak abym mogła ustalić plan dietoterapii oraz ułożyć szczegółowy jadłospis żywieniowy. Następnie dokonam ocenę stanu odżywienia oraz analizę składu ciała za pomocą specjalistycznego analizatora marki TANITA wraz z omówieniem jej wyników. Analiza składu ciała pozwoli określić zawartość tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej oraz wody w organizmie. Przed analizą zostaną Państwo poproszeni o rozebranie się do bielizny, pomiar wykonywany jest boso. Aby wynik był najbardziej miarodajny nie zaleca się spożywania obfitych posiłków, wypijania dużej ilości płynów przed pomiarem oraz wykonywania intensywnej aktywności fizycznej. Przeciwwskazaniem do wykonania analizy składu ciała jest: rozrusznik ciała, metalowe protezy oraz ciąża.

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym oraz umówieniu się na pierwszą wizytę zostaną Państwo poproszeni o przygotowanie i przyniesienie na wizytę dzienniczek żywieniowy.

WIZYTA KONTROLNA

Wizyta kontrolna trwa ok 30 min. Ma ona na celu kontrolę podczas dietoterapii, wprowadzenie ewentualnych zmian w jej trakcie oraz monitorowanie dotychczasowych postępów, dzięki wykonywanej analizie składu ciała z omówieniem otrzymanych wyników.